Du sköter väl om att dina medlemsuppgifter är uppdaterade, så att du kan få aktuell information från din fackavdelning via e-mail.

 

Huolehdithan jäsentietosi ajantasalle, jotta voit saada ajankohtaista tietoa sähköpostitsekin ammattiosastoltasi.

 

Fackavdelningen förenar tehyiterna hos samma arbetsgivare och inom samma område. Fackavdelningens roll är betydande eftersom utvecklingen av arbetet och intressebevakningen alltmer har sin tyngdpunkt på arbetsplatserna.

Fackavdelningarna

 • handhar den yrkesmässiga och ekonomiska intressebevakningen

 • påverkar anordnandet av social- och hälsovård lokalt

 • för lokala förhandlingar

 • insamlar medlemmarnas målsättningar till grund för avtalsförhandlingarna

 • kommer med medlemsmotioner till Tehys beslutsfattare

 • utbildar medlemmar

 • upprätthåller tehyitisk samhörighet

 

Ammattiosasto yhdistää saman työnantajan palveluksessa olevat ja saman alueen tehyläiset. Ammattiosaston rooli on merkittävä, sillä työn kehittäminen ja edunvalvonta painottuu entistä enemmän työpaikoille.

Ammattiosastot

 • hoitavat ammatillista ja taloudellista edunvalvontaa

 • vaikuttavat terveyden- ja sosiaalihuollon järjestämiseen paikallisesti

 • käyvät paikallisia neuvotteluja

 • kokoavat jäsenten tavoitteet sopimusneuvottelujen pohjaksi

 • tuovat jäsenten aloitteita Tehyn päättäjille

 • kouluttavat jäseniä

 • ylläpitävät tehyläistä yhteenkuuluvuutta