Kontaktuppgifter / Yhteystiedot

Styrelsen  / Hallitus

 

Ordförande / Puheenjohtaja: Susanne Enholm, tel. 0400-230906 ao906@tehy.net

Vice ordförande / Varapuheenjohtaja: Ann Nylund, Astrea

Sekreterare / Sihteeri: Sirpa Råberg, ao906@tehy.net

Kassör / Taloudenhoitaja: Tania Rantanen-Aho

Medlemssekreterare / Jäsensihteeri: Anne-Britt Lind

Informationsekreterare / Tiedotussihteeri: Marina Lehtinen

Medlem/ Jäsen Pia Wikström

Varajäsenet:  Marina Rautalin, Tuula Eskelinen-Wuori, Maria Bäckström

                                               

 

Förtroendemän / Luottamusmiehet

Huvudförtroendeman / Pääluottamusmies: Susanne Enholm tel. 040 - 1359 595,

019 - 2203 580, susanne.enholm@luvn.fi