Hfm Plm

Förtroendeman till din hjälp

 

Arbetstagare som hör till fackförbund representeras på arbetsplatsen av en förtroendeman som arbetstagarna har valt bland sig.

Kontakta förtroendemannen när du behöver råd i följande frågor:

 • lönen
 • arbetstiden
 • semestern
 • semesterersättningen
 • sjuk- och föräldraledighet
 • anställningsförhållandet
 • arbetsavtal
 • anställningsvillkor

 

 

Luottamusmies apunasi

 

Tehyyn kuuluvia työntekijöitä edustaa työpaikalla tehyläinen luottamusmies. Hän hoitaa tehyläisten paikallista edunvalvontaa. Luottamusmies neuvottelee työnantajan kanssa työehtosopimuksen tulkinnoista ja muista erimielisyysasioista, paikallisten järjestelyerien jakamisesta sekä työsuhdetta koskevista riita-asioista. Yksityissektorilla hän voi tehdä myös paikallisia sopimuksia. Luottamusmiehen tehtävänä on turvata työrauha työehtosopimuksen ollessa voimassa ja välittää tietoa työnantajan ja työntekijöiden välillä. Luottamusmies palvelee vain oman ammattiliittonsa jäseniä.

Ota yhteys luottamusmieheen, kun tarvitset neuvoa esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • palkka
 • työaika
 • vuosiloma
 • sairausloma
 • perhevapaat
 • työsopimus
 • määräaikainen työsuhde.

 

 

 

 

 

 

Ta i första hand kontakt med hfm Susse genom att skicka epost eller via textmeddelande..

Ota ensisijaisesti yhteyttä plm Sussen kanssa sähköpostilla tai tekstiviestillä